MyGPTicket.com

Adatvédelem & Biztonság

Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen dokumentum célja tájékoztatást adni a

www.mygpticket.com

valamint a

www.mygpstore.com weblapok

(továbbiakban: „weblapok")

használata során, a felhasználókkal kapcsolatban a GP Ticket Kft. tudomására jutó személyes adatok kezeléséről

 

GP Ticket kiemelt figyelmet fordít a honlapját felkereső érdeklődők és ügyfelei személyes adatainak védelmére és biztosítja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok védelmét garantálja. A jelen dokumentum összefoglalja a GP Ticket adatkezelési gyakorlatát.

 

1.   Felhasználók:

A felhasználók a weblapok látogatói valamint a GP Ticket Kft-vel elektronikus úton szerződést kötő személyek.

 

2.   Az adatkezelő neve:

GP Ticket Kft. (továbbiakban „GP Ticket" vagy „adatkezelő")

 

3.   Az adatkezelő címe és cégjegyzékszáma:

1051 Budapest, Sas u. 11. 3/8a

Magyarország

Fővárosi Törvényszék Cg. 01-09-889249

 

4.   Elérhetőség adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben:

-        info@mygpticket.com 

-        info@mygpstore.com 

-        → „Segítség" →„Kapcsolat" menüpont alatt kitölthető mező, postacím, fax- és telefonszámok állnak rendelkezésre

 

5.   Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja  

- a motorsport rendezvényekre szóló jegyek illetve a rajongói termékek vásárlására irányuló szerződések megkötése,

- a megrendelések teljesítése, 

- a szerződésekből eredő igények érvényesítése,

- elektronikus hírlevelek küldése valamint

- a weblapok felhasználó-barát működtetése, magas színvonalú tájékoztatás  

GP Ticket a felhasználók teljes körű kiszolgálása érdekében weblapján hotelfoglalási illetve autóbérlési lehetőségeket közvetít. E két szolgáltatáshoz kapcsolódóan a GP Ticket nem kezel személyes adatokat. Az adott linkre kattintással a felhasználók elhagyják az adatkezelő weblapjait.

Az ugyancsak elérhető ún. „Partner Program" keretében felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

 

6.   Az adatkezelés jogszerűsége: 

A szerződések létrejöttéhez szükséges adatokat az érintett felhasználó közli az adatkezelővel, így az adatkezelés jogalapja a felek szerződéskötési szándéka.

A személyes adatok további kezelése a létrejött szerződésekből származó kötelezettségek teljesítése illetve az azokból eredő igények érvényesítése érdekében történik.

A szerződésekben szereplő személyes adatok a számviteli törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Felhasználói személyes adatok kezelését és megőrzését indokolhatja továbbá az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (pld. kártya csalás kivizsgálása).  

Az elektronikus hírlevelek kézbesítéséhez valamint a felhasználó-barát weblap működéséhez szükséges személyes adatok („sütik" használata) vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása, mely bármikor visszavonható.

 

7.   A kezelt személyes adatok köre:

a)     Az adatkezelő, tevékenysége során az alábbi felhasználói személyes adatokat kezeli:

 

 

Jegyértékesítés

Rajongói termékek értékesítése

Elektronikus hírlevél

Hotel foglalás

Autó bérlés

Partner

program

név

X

X

X

-

-

-

e-mail cím

X

X

X

-

-

-

telefonszám

X

X

-

-

-

-

fax szám

X

X

-

-

-

-

szállítási cím

X

X

-

-

-

-

számlázási cím

X

X

-

-

-

-

a megrendelés adatai

X

X

-

-

-

-

cookie-k (részletek a táblázat alatt)

X

X

-

-

-

-

 

Amennyiben a felhasználó nem a saját adatát adja meg a GP Ticket részére, az adatot közlő kötelezettsége az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulásának a beszerzése!

 

b)     A GP Ticket weblapjain használt cookie-k

Mint az általánosságban ismert, a személyes adatnak tekitendő „cookie-k" (magyarul: „sütik") a weblapok használata során a webszerver által küldött változó tartalmú információ csomagok, rejtett azonosítók, amelyek a felhasználó számítógépén tárolásra kerülnek. A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, az érdeklődési körükre vonatkozó információkat, megkönnyítik a weboldalak használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak, stb.

 

A mygpstore.com, mygpticket.com and mygpticket.hu weblapokon tett látogatások a következő típusú cookie-k elhelyezését jelenthetik:

  • „Munkamenet (session) cookie" - olyan süti, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó egy megrendelést le tudjon adni. Ebben egy munkamenet azonosító szerepel kizárólag és annak lejárta. A munkamenet azonosító van összekötve egy ideiglenes adatbázis táblával, amelybe bekerülnek a rendeléshez szükséges személyes adatok és a megrendelés elemei.

A vásárlás megindításával - a leírt módon - ideiglenesen, kb. 30 percig kerülnek tárolásra a vásárló által bevitt személyes adatok.  A vásárlás befejezésével, vagy annak megszakítását követően ezek a cookie-k lejárnak és az adattábla tartalma törlődik. Amennyiben a felhasználó megrendelést szeretne leadni, a munkamenet cookie előzetes törlésére, kiiktatására nincs lehetőség.

  • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k - ezek a weblapok használatakor egyéb, a GP Tickettől független cégek, szervezetek, szolgáltatók (pld. Facebook, Google Adwords, stb.) által a felhasználó számítógépén elhelyezett ún. „anonym cookie"-k. Működésük nem teszi lehetővé a GP Ticket számára a harmadik fél által elhelyezett cookie-hoz és a cookie által gyűjtött információhoz történő hozzáférést, továbbá e harmadik felek sem férnek hozzá a GP Ticket által telepített cookiek-hoz.
  • „Hirdetési cookie"-k - ezen cookie-k alapján GP Ticket meg tudja állapítani, hogy egy adott felhasználó egy bizonyos hirdetést vagy egy adott típusú hirdetést megtekintett-e és ha igen hány alkalommal. Ezen cookie-k segítségével célzott hirdetések megjelenítésére van lehetőség, melyek hasznos információkat juttatnak el a felhasználókhoz, ezáltal növelik a honlap használati értékét.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy  webböngészőjéből megtudja, hogy a weboldal milyen sütiket telepített, azok meddig tárolódnak el, és hogy hozzájáruljon ezek elhelyezéséhez vagy megtiltsa azt. Minden modern webböngésző lehetőséget biztosít erre általában az „Opciók" vagy „Preferenciák" menüpontban. Az ilyen menükben rendszerint a „Követés" szóval összefoglalva jelölik a hirdetési célú sütiket. Ezek letiltása az olyan sütiket blokkolja, melyekkel a különböző oldalak felkeresése során követik a felhasználót, feltérképezhetik a böngészési szokásait, érdeklődési körét.

A felhasználó a böngésző beállításainak módosításával elérheti, hogy csak a valóban hasznos és szükséges sütik települjenek eszközére, a reklámcélú és követést lehetővé tevő sütiket pedig kitilthatja, sőt, akár minden fajta süti települését is megakadályozhatja.


A beállításoknál érdemes figyelembe venni azonban, hogy bizonyos sütik letiltása a honlap felkereséséből eredő felhasználói élményt ronthatja, illetve egyes konkrét weblap funkciók használatát meggátolhatja. Ez a többször említett feltétlenül szükséges csoportba tartozó sütik letiltásakor fordulhat elő. A további adatokat gyűjtő - látogatás-elemző, "követő" - sütik letiltása nem

lehet hatással a honlap használatára.


A sütik kezelését, a süti-beállítások módosítását segítő leírások az egyes böngészőkre vonatkozóan itt érhetők el:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

 

8.   Az adatkezelések időtartama:

A könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok törvényben meghatározott megőrzési ideje 8 év, ezért a szerződésekben szereplő személyes adatokat a GP Ticket ennek az időtartamnak a lejártáig megőrzi, majd ezt követően megsemmisíti.

Sikertelen tranzakciók esetén azokat a személyes adatokat, amelyeket a felhasználók a szerződéskötés szándékával adtak meg, de a szerződés végül valamilyen okból nem jött létre, GP Ticket - a bank kérésére - 5 évig őrzi meg annak érdekében, hogy a későbbiekben a bankot, illetve a felhasználót a megrendelés meghiúsulásával kapcsolatos körülmények tisztázása vagy esetleges kártyacsalás kivizsgálása érdekében tájékoztatni tudja.

A hírlevélre feliratkozók személyes adatai addig az időpontig kerülnek megőrzésre, ameddig a felhasználó akként nem nyilatkozik, hogy a továbbiakban már nem kér hírlevelet.

 

9.   A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

a)     Tájékoztatás, személyes adatokhoz való hozzáférés, módosítás, helyesbítés, tiltakozás, stb.

A felhasználók az info@mygpticket.com és az info@mygpstore.com e-mail címeken, továbbá a 4. pontban meghatározott egyéb elérhetőségeken tájékoztatást kérhetnek a róluk nyilvántartott személyes adatokról az alábbiak szerint:

-       van-e folyamatban a személyes adatait érintő adatkezelés

-       hol

-       mi az adatkezelés célja

-       milyen személyes adatok kezelésére kerül sor

-       továbbításra kerülnek-e a személyes adatok és hová (kik a címzettjei)

-       mennyi ideig tart az adatkezelés

A felhasználó kérheti a rá vonatkozó személyes adatok

forrásának megnevezését (GP Ticket kizárólagosan a felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezel!)

-       helyesbítését,

-       törlését és/vagy korlátozását (ha már nincs adatkezelési cél, az adatkezelés hozzájáruláson alapult vagy jogellenes volt, stb.), illetve

-       tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen abban az esetben, ha ez közvetlen üzletszerzés érdekében történik (de hozzájárulását visszavonta), vagy ha az adatkezelés az adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, de általa a felhasználó alap jogai sérülnének.

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, automatizált módon kezelt adatok listáját más adatkezelő felé továbbítsa vagy az adattovábbításhoz a GP Ticket közreműködését kérje.

A felhasználót megilleti a bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz joga (lásd 14. pont).

 

A felhasználók az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket a 4. pontban felsorolt módok valamelyikén juttathatják el az adatkezelőhöz. GP Ticket a tájékoztatást a megkeresés kézhezvételétől számított legrövidebb ésszerű időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül adja meg. Amennyiben szükséges, e határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás első alkalommal díjtalan. Ésszerű összegű adminisztrációs díj számítható fel azonban abban az esetben, ha a felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - indokolatlan.

 

b)     Elektronikus hírlevélre történő feliratkozás illetve leiratkozás

GP Ticket abban az esetben jogosult elektronikus hírlevél küldésére, amennyiben személyes adatainak e célból történő felhasználásához a küldemény címzettje előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Azon felhasználók részére, akik az elektronikus hírlevélre feliratkoztak és egyben Facebook felhasználók is, az adatkezelő - Facebook hirdetési kampányai alkalmával - hirdetéseket küldhet.

Az elektronikus hírlevelek címzettjei az elektronikus hírlevélről (egyidejűleg a Facebook felületen hirdetések fogadásáról) bármikor, a) a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken vagy b) a hírlevélben elhelyezett - erre szolgáló - linkre kattintással vagy c) a honlapon a hírlevelet „lemond" opció bejelölésével - bármikor leiratkozhatnak, hozzájárulásukat visszavonhatják.

Amennyiben a felhasználó több nyelven (pld. angolul és németül) és több üzletág versenyeire (pl. MotoGP, Forma-1) iratkozott fel a GP Ticket hírleveleire, akkor minden egyes nyelven külön kell leiratkoznia a levelezőlistáról, mivel GP Ticket külön feliratkozói listát vezet üzletáganként, ezen belül nyelvenként, annak érdekében, hogy a felhasználók csak a számukra érthető nyelven és a számukra érdekes versenyekről kapjanak hírlevelet. Ha felhasználó nem biztos abban, hogy mely nyelveken és mely üzletágak versenyeire iratkozott fel, vegye fel a kapcsolatot GP Ticket-tel annak érdekében, hogy minden listáról törődjenek az adatai.

 

A hírlevéllel kapcsolatos adatbázist az adatkezelő kizárólag a hírlevelek küldéséhez használja fel. A hírlevélről leiratkozók az adatbázisból törlésre kerülnek.

 

10.            A személyes adatok további feldolgozása és átadása:

A www.mygpticket.com valamint a www.mygpstore.com weblapok működtetése az Amazon Web Services EMEA Sarl. (Luxemburg), mint adatfeldolgozó szerverein történik az adatkezelő és az adatfeldolgozó között megkötött szolgáltatási szerződések keretében. A működés során az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok e szolgáltató szerverein tárolódnak.

A weblapokkal kapcsolatos karbantartási, fejlesztési és programozási feladatokat az Above the Line Coding and Machine Learning (Al Wasl - City Walk 21B APT202 Dubai U.A.E.) látja el.

A Szerződésekből eredő követelések számlázása az adatkezelő, mint szoftver felhasználó által üzemeltetett, „Novitax" elnevezésű könyvelő és számlázó programon történik, míg a könyvviteli feladatokat az adatkezelő által megbízott könyvelő cég, a Ropo Kft. végzi.

A felhasználók által megrendelt hírlevelek kiküldéséről az USA székhelyű MailChimp gondoskodik. A hírlevél lemondása esetén a felhasználó személyes adatai a MailChimp adatbázisából törlésre kerülnek.

A személyes adatokhoz való jogszerű hozzáférést és az adatok - adatfeldolgozók által biztosított - védelmét a GP Ticket és az adatfeldolgozók között kötött szerződések garantálják, melyek tartalmazzák az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést szolgáló biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket. 

Az Amazon Web Services EMEA Sarl és a Mailchimp szolgáltatásának adatvédelmi hátterét a szolgáltató honlapján megtalálható adatvédelmi szabályzatok garantálják („Data Processing Addendum"). A dokumentumokban az Európai Bizottság 2021/914 számú, 2021. június 4-én kiadott határozatában megállapított Általános Adatvédelmi Kikötések („2021 Controller-to-Processor Clauses" vagy „SCC") kerültek alkalmazásra, amelyek a harmadik országok felé történő személyes adat továbbítás adatvédelmi előírásait rögzítik.

GP Ticket a szerződések teljesítéséhez, azaz a jegyek és a termékek kiszállításához szükséges személyes adatokat a kézbesítéssel megbízott csomagszállító szolgáltatóknak (pld. DHL, GLS)  adja át. A csomagszállító, az adatkezelővel kötött szerződése alapján köteles a megszerzett információkat titokban tartani és kizárólag az adott szolgáltatás céljára, tehát a megvásárolt  jegyek és termékek vevőhöz történő kézbesítésére felhasználni, azokat a főtevékenységén kívüli célra semmilyen formában nem kezelheti, és nem adhatja tovább. A csomagszállítók adatvédelmi vonatkozású kötelezettségeit az általános szerződési feltételeik tartalmazzák.

GP Ticket fenntartja a jogot arra, hogy a csalással, illetve egyéb törvénysértéssel gyanúsított felhasználók adatait az illetékes hatóságoknak illetve a szerződésekhez kapcsolódó kifizetések kezelésével megbízott banknak (K&H Bank / K&H Payment Services) átadja.

 

11.           Adatbiztonság

GP Ticket minden ésszerű és az adatkezelési jogszabályok által elvárt intézkedést megtesz az adatok biztonsága, így a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisülés, adatsérülés, továbbá az alkalmazott technika esetleges megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülése érdekében. Adatkezelő azonban nem vállal felelősséget a személyes adatok műszaki hiba, természeti katasztrófa, terrorcselekmény, illetve egyéb „vis major"-nak tekinthető esemény vagy bűncselekmény következtében történő megsemmisülésért, sérüléséért, elvesztéséért, illetve jogellenes célra történő felhasználásáért abban az esetben, ha ezek elkerülésére a tudomány és a technika állása alapján rendelkezésre álló és a védekezés megvalósítási költségeit figyelembevevő ésszerű, a szolgáltatási ágazatban szokásos intézkedéseket megtette.

 

Bankkártyával történő fizetés során a GP Ticket rendszere nem fér hozzá a fizetéshez használt bankkártya adatokhoz. A megrendelés elküldését követően a honlapok átirányítják a felhasználót a K&H Payment Services weboldalára, ahol a fizetés történik. A tranzakció adatait 128 bites SSL kódolással titkosítja a rendszer, mely a ma elérhető legbiztonságosabb kódolás.

 

12.           Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

GP Ticket Kft. a jelen Adatkezelési tájékoztatót - a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok keretei között - egyoldalúan jogosult módosítani. A frissített verzió a weboldalon kerül közzétételre.

Javasoljuk, hogy a felhasználók rendszeresen ellenőrizzék az Adatkezelési tájékoztatót, kövessék nyomon a jövőbeni változásokat és informálódjanak ezek személyes adataik kezelésére gyakorolt hatásairól. 

 

13.           Jogszabályi háttér

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével készült:

-           az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016 április 27.) számú általános adatvédelmi  

rendelete  (GDPR)       

-           2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-           2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs   

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-           2000. évi C. törvény a számvitelről

-           2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

14.            Jogérvényesítési lehetőségek:

Minden felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakat.

Kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel, esetleges panaszával forduljon a GP Ticket Kft. munkatársához valamely „Elérhetőség" címszó alatti módon (lásd 4. pont).

 

A felhasználók jogaikat bíróság, azaz az illetékes törvényszék előtt is gyakorolhatják, valamint bejelentéssel élhetnek és vizsgálatot kezdeményezhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat kukac naih.hu).